年夜陆旅客削减,台湾钟表消费狂失3成

桃园机场内的免税店 ,以往也是陆客离台前采购重点。(图片来历:台湾《中时电子报》资料照)

中原经纬网3月10日讯:据台湾媒体报导 ,两岸急冻陆客不来,影响层面像胡蝶效应般逐渐散布,台湾除了了旅行社、饭馆 、旅游车业外 ,另有餐厅 、零售、休闲办事业等也受波及 。遭到全世界不景气、买气缩手的打击,瑞士钟表对于台湾本年1月出口狂失38%,惨的是 ,台湾专做陆客钟表买卖的“陆旅舍”倒了一半 。

据报导,Swatch台湾总司理李佩倩接管拜候时暗示,只管年夜陆市场去年12月最先止跌回升 ,但台湾钟表事迹连续遭到陆客削减的影响,以岛内钟表消费高达3成由陆客买单来看,与瑞士钟表对于台湾出口削减3成的数字不约而合。

业者暗里吐露 ,以往一家钟表陆旅舍天天可欢迎100辆年夜巴士陆客团,此刻不到50辆。而北台湾4家较年夜的陆旅舍,港资及本土业者各占2家 ,此中2家已经在去年末关门年夜吉 。

九州酷游-九州酷游app
【读音】:

táo yuán jī chǎng nèi de miǎn shuì diàn ,yǐ wǎng yě shì lù kè lí tái qián cǎi gòu zhòng diǎn 。(tú piàn lái lì :tái wān 《zhōng shí diàn zǐ bào 》zī liào zhào )

zhōng yuán jīng wěi wǎng 3yuè 10rì xùn :jù tái wān méi tǐ bào dǎo ,liǎng àn jí dòng lù kè bú lái ,yǐng xiǎng céng miàn xiàng hú dié xiào yīng bān zhú jiàn sàn bù ,tái wān chú le le lǚ háng shè 、fàn guǎn 、lǚ yóu chē yè wài ,lìng yǒu cān tīng 、líng shòu 、xiū xián bàn shì yè děng yě shòu bō jí 。zāo dào quán shì jiè bú jǐng qì 、mǎi qì suō shǒu de dǎ jī ,ruì shì zhōng biǎo duì yú tái wān běn nián 1yuè chū kǒu kuáng shī 38%,cǎn de shì ,tái wān zhuān zuò lù kè zhōng biǎo mǎi mài de “lù lǚ shě ”dǎo le yī bàn 。

jù bào dǎo ,Swatchtái wān zǒng sī lǐ lǐ pèi qiàn jiē guǎn bài hòu shí àn shì ,zhī guǎn nián yè lù shì chǎng qù nián 12yuè zuì xiān zhǐ diē huí shēng ,dàn tái wān zhōng biǎo shì jì lián xù zāo dào lù kè xuē jiǎn de yǐng xiǎng ,yǐ dǎo nèi zhōng biǎo xiāo fèi gāo dá 3chéng yóu lù kè mǎi dān lái kàn ,yǔ ruì shì zhōng biǎo duì yú tái wān chū kǒu xuē jiǎn 3chéng de shù zì bú yuē ér hé 。

yè zhě àn lǐ tǔ lù ,yǐ wǎng yī jiā zhōng biǎo lù lǚ shě tiān tiān kě huān yíng 100liàng nián yè bā shì lù kè tuán ,cǐ kè bú dào 50liàng 。ér běi tái wān 4jiā jiào nián yè de lù lǚ shě ,gǎng zī jí běn tǔ yè zhě gè zhàn 2jiā ,cǐ zhōng 2jiā yǐ jīng zài qù nián mò guān mén nián yè jí 。